Каталог: VW Golf

История на модела

  • Първо поколение (MK1) – 1974–1983
  • Второ поколение (MK2) – 1983-1992
  • Трето поколение (МК3) – 1992-1998
  • Четвърто поколение (МК4) – 1997-2005
  • Пето поколение (МК5) – 2003-2010
  • Шесто поколение (МК6) – 2008-2013
  • Седмо поколение (МК7) – 2012-2020
  • Осмо поколение (МК8) – 2019-

lucid hd7 reviews