Каталог: Toyota Corolla

История на модела:

 • Първо поколение (E10) – 1966-1970
 • Второ поколение (E20) – 1970-1978
 • Трето поколение (E30/E40/E50/E60) – 1974-1981
 • Четвърто поколение (E70) – 1979-1987
 • Пето поколение (E80) – 1983-1987
 • Шесто поколение (E90) – 1987-1994
 • Седмо поколение (E100) – 1991-2002
 • Осмо поколение (E110) – 1995-2002
 • Девето поколение (E120/E130) – 2000-2007
 • Десето поколение (E140/E150) – 2006-2013
 • Единадесето поколение (E160/E170/E180) – 2012-2019
 • Дванадесето поколение (E210) – 2018-
lucid hd7 reviews